Krasznahorkai László – Rombolás és bánat az Ég alatt

Krasznahorkai László – Rombolás és bánat az Ég alatt

„Remélem, hogy amit írni fog, az olyan lesz, mint egy hegyi patak.” – fogalmazza meg a kötet egy alakja Krasznahorkainak címezve. Ezt a tömör képet épp oly sokféleképpen bonthatjuk ki, mint magát a könyvet, s érdemes is így tennünk  –  a klasszikus kínai kultúra keresése mentén ezernyi gondolat fonódik dokumentumregénnyé.

Egy hegyi patak sebes folyású…

… megállíthatatlanul, feltartóztathatatlanul hömpölyög. Vannak szakaszai, ahogy a könyvnek fejezetei, de dinamizmusának köszönhetően végtelen természetességgel siklik át egyikből a másikba. Bár szabályos értelemben vett cselekményről csak a fogalmat kissé rendhagyóan értelmezve beszélhetünk, mégis kellőképp összefogja az epizódokat a kérdés, mely a szerzőt erre a hosszú utazásra sarkallja: mi lett a hagyományos kínai kultúrával? És újabb meg újabb csalódások ellenére mi csak olvassuk tovább, le sem szeretnénk rakni, mert menni kell előre, ahogy a kereső megy, menni kell, mert még, akármilyen pislákoló is az, de hajt a remény.

Egy hegyi patak ezerarcú….

…. a környező táj egyre csak változik, alakul, de az aktuális jelleg mindig átöröklődik a vízfolyásra. A megszólaló alakok szinte egytől egyig Kína jelenének értelmiségét testesítik meg, mint a feltételezés szerint kompetens személyek a kapitalizmus és a Nyugat hatása alatt rogyadozó (talán már eltűnt?) hagyományok és értékek tekintetében. Költők, írók, színigazgatók, kertművészek, könyvtárosok, irodalomtörténészek… mindenki a maga területéről kiindulva ad hozzá a képhez, más szemszögből, más gondolkodásmóddal közelíti meg a neki szegezett kérdést. Újabb és újabb mozaikkockája tárul fel a mai és a császárkori Kínának, mély filozófiai és esztétikai tartalmakkal.

Egy hegyi patak kristálytiszta…

… és Krasznahorkai modora is mérhetetlen letisztultságot és lágyságot mutat. Nem egyszerű problémát feszeget, a szöveg mégis oly könnyedséggel halad át az olvasón, ahogy a vízfolyam a simára koptatott kövek felszínén. Bár minden egyes dialógus mély gondolatokat ébreszt, a személyes továbbgondolás egyértelmű alapokon nyugodhat.

Egy hegyi patak sokféle dolgot sodor még magával…

… nem engedi, amit egyszer foglyul ejtett – ez a valami pedig rengeteg helyről származik és rengeteg minden lehet, hiszen hosszú útja során sokfelé vezet a meder. A fő gondolati vezérelv mellett, ahogy Krasznahorkaitól azt már megszokhattuk, rengeteg egyéb részlet jelenik meg. Megszámlálhatatlan helyzet, megszámlálhatatlan forma, melyből kinek-kinek más válik ki, fogékonyságától függően. A longjing teák zamata, a megtévesztettség döbbenete, a jiuhuashan-i köd képe, a művészet feladata, a kertek filozófiai jelentése…

Egy hegyi patak ékesít…

… mert mindezeken felül Kínáról, a kínaiakról, sőt, az európaiakról is sok mindent magunkba szívhatunk az informatívan kijegyzetel utalások segítségével.

Amit Krasznahorkai Rombolás és bánat az Ég alattként megírt, az olyan, mint egy hegyi patak.

Krasznahorkai - Shozu

About the Author

Leave a Reply